Mənəviyyata Açılan Pəncərə

85 – Bürüc surəsi

Mekke’de indirilmiştir, 22 âyettir. İlk âyetinde Allah Teâlâ burçlar ve sistemlerle dolu gökyüzüne dikkat çekmektedir. Bürûc: “burçlar” anlamına gelir. Bu sûre, müşriklerin işkence ve baskılarına karşı müminleri sabra teşvik etmekte, onların maneviyatlarını kuvvetlendirmekte, daha önce Allah’ın elçilerine karşı koyan nice saltanatların devrildiği gibi, Kur’ân’ın dâveti karşısında da muhaliflerin tutunamayacaklarına işaret etmektedir.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1 –Burçlarla süslü gök hakkı için!

2 –Geleceği vaad olunan kıyamet günü hakkı için!

3 – Şahid ile meşhûd hakkı için ki:

(Kur’ân’ı inkâr eden kâfirler mel’undurlar). Bu kavramlar çok kapsamlı olup müteaddit ihtimaller vardır bazıları şunlardır: a) Şahid: Allah, meşhud: Yaratıklardır. b) Şahid: Kıyamet günü şahitlik etmek üzere hazır bulunanlar, meşhud ise hakkında şahitlik edilecek bütün durumlar demektir. c) Yahut şahid: Peygamberler, meşhud ise ümmetleri olabilir. d) Yahut şahid: Ümmet-i Muhammed, meşhud ise diğer ümmetlerdir. <span “>

4-5 – Tıpkı kahrolası Ashab-ı Uhdud’un,

<span “>o tutuşturulmuş ateşle dolu hendeği hazırlayanların mel’un oldukları gibi…

Ashab-ı Uhdud hakkında tefsirlerde dört kadar hadise zikredilir. Bunlar arasında en meşhuru, Yemen hükümranlığını ele geçiren Zû Nuvas hakkında olmasıdır. Dördüncü asırda Yemen’e hakim olan bu kral Yahudi dinini benimseyip Hıristiyan olan Necran ahalisini de Yahudiliği kabule zorlar. Halk direnince, birçok insanı ateş dolu hendeklere attırır. Böylece öldürülenlerin 20.000 kadar olduğu söylenir. Yemen’deki Yahudi hakimiyeti 340-378 yılları arasında yer almaktadır.

6-7 – Hani onlar ateşin başında oturur, müminlere yaptıklarını acımasızca seyrederlerdi.

8-9 –Onların müminlere bu işkenceyi yapmalarının tek sebebi, müminlerin göklerin ve yerin tek hâkimi, azîz ve hamîd (mutlak galip ve bütün övgülere lâyık) olan Allah’a iman etmeleri idi. Allah her şeye şahittir.

10 – Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de, sonra tövbe etmeyenler var ya, İşte onlara cehennem azabı var, yangın azabı var!

11 – İman edip yararlı işler yapanlara ise, içinden ırmaklar akan cennetler var.

İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur!

12 –Senin Rabbinin darbesi çok müthiştir.

13 – O ilkin yaratır, sonra öldürüp tekrar diriltir.

14 –O gafurdur (affı ve gufranı boldur), vedûddur (kullarını sever, onlar tarafından da sevilir).

15 – O Arş sahibidir, şanı pek yücedir.

16 – Dilediği her şeyi yapar.

17-18 –Nitekim o orduların, Firavun ve Semûd milletlerinin başlarına gelenleri mutlaka öğrenmişsindir.

19 – Fakat kâfirler yine de dini yalan saymaya devam ediyorlar.

20 –Ama ne yaparlarsa yapsınlar,

Allah’ın hükmünden kaçamazlar!

Zira Allah, ilmi ve kudretiyle onları, arkalarından kuşatmıştır.

21-22 – Hayır, hayır! Kur’ân onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir.

O, Levh-i Mahfuzda olan pek şerefli bir Kur’ân’dır.

Exit mobile version