Mənəviyyata Açılan Pəncərə

84 – İnşiqaq suresi

Mekke’de indirilmiş olup 25 ayettir. Sûre, adını ilk ayetinde geçen fiilin masdarından almıştır. İnşikak; “Göğün yarılıp parçalanması” anlamında kullanılmaktadır. Sûreden maksat, Allah’ın üstün kudretini hatırlatıp insanları uyarmak, kâinatı yoktan yaratan kudretin haşri gerçekleştirmesinin pek kolay olduğunu vurgulamaktır.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1 – Gök yarıldığı zaman…

2 – Ve hep yapageldiği gibi, Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman…

3 – Yer yayılıp dümdüz edildiği, [20,106-107]

4 – İçindekileri dışarı atıp boşaldığı,

5 – Ve hep yapageldiği gibi, Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman…

Seyredin siz: neler olacak o zaman!

Kıyamet günü ilk insandan sonuncusuna kadar bütün insanlar dirilecekler. Bütün yeryüzü dümdüz edilecek, rivayete göre, her insan ancak ayağını basacak kadar bir yer bulabilecektir.

6 – Ey insan! Sen, tâ Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracaksın.

7-9 – Hesap defteri sağ eline verilen kimsenin hesabı kolayca görülür.

Ve ailesine sevinç içinde döner.

Müminlerin iyilikleri kötülüklerinden ağır basarsa, kötülükleri affedilecek, bundan dolayı hesaba çekilmeyecekler [46,16]. Ama kâfirlerin hesabı çok zor olacaktır. Hz. Aişe (r.a.) bir defasında namazın sonunda Efendimiz (a.s.)’ın “kolay hesap” istediğini duyunca, selam vermesini müteakip mânasını sormuştu. Şöyle buyurdular: “Kolay hesap: kulun hesabının hemen görülmesi ve affedilmesidir. Âişe! Her kime hesap sorulursa o helâk oldu demektir.”

10 – Hesap defteri arkasından sol eline verilen kimse ise,

11 – Yok olmayı ister.

12 – Alevli ateşe girer.

13 – O dünyada iken ailesi içinde keyifli, şımarık idi.

14 – Hiçbir sûrette Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.

15 – Hayır! O Rabbine dönecek! Zira Rabbi, devamlı sûrette onun yaptıklarını görüyor, tek tek kontrol ediyordu. (Bu kontrolün de elbette böyle bir neticesi olacaktı.)

16 – Demek, gerçek onun sandığı gibi değildir. Şafak hakkı için!

17 – Gece ve gecenin barındırdığı, şeyler hakkı için,

18 – Dolunay halini alan Ay hakkı için:

19 – Siz halden hale geçeceksiniz!

20 – Öyleyse onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?

21 – Kendilerine Kur’ân okunduğunda derin bir saygı ile eğilmiyorlar?

Hz. Peygamber (a.s.) namazda bu ayeti okuduğunda secde etmiştir. Bu sabit olduğundan, bu ayet tilavet secdesi gerektiren ayetlerden sayılmıştır.

22 – Bilakis, o kâfirler dini yalan saymaya devam ediyorlar.

23 – Allah, onların kalplerinde ne sakladıklarını pek iyi bilir!

24 – Sen de onlara gayet acı bir azap müjdele!

25 – Fakat iman edip yararlı işler yapanlara ise, hiç kesintiye uğramayan, bitip tükenmeyen mükâfat vardır.

Exit mobile version