Mənəviyyata Açılan Pəncərə

113 – əl-Fələq

113 – əl-Fələq
əl-Fələq (Sübh) surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)

1
(Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!
2
Yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların) şərindən;
3
Zülmətə bürünməkdə olan gecənin (və ya: batan ayın, ziyası sönən ulduzların) şərindən;
4
(Ovsun oxuyub) düyünlərə üfürən (yaxud: cadu edib iplərə düyün vuran) qadınların şərindən;
5
Və bir də paxıllığı tutanda paxılın şərindən!”

Exit mobile version