Mənəviyyata Açılan Pəncərə

107 – əl-Maun

107 – əl-Maun
əl-Maun (Zəkat) surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 7 ayədir)

1
(Ya Peyğəmbər!) Dini (haqq-hesab gününü) yalan hesab edəni (Əbu Cəhli) gördünmü?
2
O elə adamdır ki, yetimi itələyib qovar (haqqını verməz);
3
Və (xalqı) yoxsulu yedirtməyə rəğbətləndirməz (nə özü fəqiri yedirdər, nə də özgəsini qoyar).
4
Vay halına o namaz qılanların ki,
5
Onlar öz namazlarından qafildirlər (səhlənkarlıqları üzündən namazlarını vaxtlı-vaxtında qılmazlar);
6
Onlar (namazlarında) riyakarlıq edər,
7
Və (xalqa) zəkat verməyi qadağan edərlər (yaxud xəsislik göstərib bir iş üçün qonum-qonşuya lazım olan qab-qacağı verməkdən imtina edərlər).

Exit mobile version