Mənəviyyata Açılan Pəncərə

104 – əl-Huməzə

104 – əl-Huməzə
əl-Huməzə (Qeybətçi) surəsi

Məkkədə nazil olmuşdur, 9 ayədir)

1
(Dalda) qeybət edib (üzdə) tənə vuran hər kəsin vay halına!
2
O kimsə ki, mal yığıb onu dönə-dönə sayar (çoxaldar).
3
Və elə zənn edər ki, mal-dövləti onu əbədi yaşadacaqdır.
4
Xeyr! (Heç də onun güman etdiyi kimi deyildir). O mütləq (Cəhənnəmin alt mərtəbələrindən biri olan) Hütəməyə atılacaqdır!
5
Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, Hütəmə nədir?!
6
O, Allahın yanar odudur.
7
Elə bir od ki, ürəkləri yandırıb-yaxar.
8
O, belələrinin (qeybətçilərin və tənə vuranların) üzünə qapanıb kilidlənəcəkdir.
9
Onlar (Cəhənnəmdə) hündür sütunlara bağlanmış olacaqlar!

Exit mobile version