- Mənəviyyata Açılan Pəncərə - http://www.meneviyyat.az -

Quranda hansı peyğəmbərlərin adlarına rast gəlirik?

Quranda adları çəkilən peyğəmbərlər bunlardır: Həzrət Adəm, Həzrət İdris, Həzrət Nuh, Həzrət Hud, Həzrət Saleh, Həzrət Lut, Həzrət İbrahim, Həzrət İsmail, Həzrət İshaq, Həzrət Yaqub, Həzrət Yusif, Həzrət Şüeyb, Həzrət Harun, Həzrət Musa, Həzrət Davud, Həzrət Süleyman, Həzrət Əyyub, Həzrət Zülkifil, Həzrət Yunus, Həzrət İlyas, Həzrət Əlyəsa, Həzrət Zəkəriyya, Həzrət Yəhya, Həzrət İsa və Həzrət Məhəmməd (əleyhimüssəlam).