Aylıq namaz vaxtları
805 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Allah Rəsulunun danışığı son dərəcə şirin idi və könül oxşayırdı. Sözləri bir-bir tələffüz edir, dinləyənlər hər cümləsini yaxşı anlayırdılar. İnsanların səviyyəsinə uyğun danışır, çətin mövzuları təşbeh və misal çəkməklə asanlaşdırırdı. Vurğulamaq istədiyi sözü üç dəfə təkrar edərdi. Söhbət əsnasında çox vaxt göyə baxar və səsini yavaş deyil, hər kəsin eşidəcəyi qədər yüksəldərdi.

Daim düşüncəli olardı. Ümumiyyətlə, səssiz dayanar, əsla gərəksiz yerə danışmazdı. Hər cümləni ayrılıqda və konkret deyərdi. Əli ilə nəyisə işarə edəndə bütün əlini qaldırar, bir şeyə heyrət edəndə ovcunun içini çevirər, danışıq əsnasında bəzən əlini əli­nin üstünə vurar, söhbət vaxtı bəzən kefi kökələr, sevinəndə də gözlərini yerə dikərdi. Çox az gülər, güləndə də sadəcə təbəssüm edərdi. Açar sözləri

peyğəmbərimiz xitab

Bənzər məqalələr

Peyğəmbərimiz bir gününü necə keçirirdi?

Allah Rəsulu (s.ə.s) sübh namazını qıldıqdan sonra namazgahın üstündə diz üstə oturar, günəş doğana qədər gözləyərdi. Bu vaxt səhabələr Onun ətrafında oturaraq nəsihətlərini dinləyərdi.

Rəsulullahın (s.ə.s) əshabını tərbiyə etməsi

Peyğəmbərimizin (s.ə.s) ortaya qoyduğu təlim-tərbiyə prinsipləri Qurani-Kərim və Sünnədə təfsilatı ilə əksini tapmışdır. Onun təkcə Qurani-Kərimi insanlara təbliğ etməsi və mənimsətməsi belə öz-özlüyündə bir möcüzədir. Allah Rəsulu o tərbiyə sistemindəki icraatları ilə onları bütün pis xislətlərdən arındırdı və yeni bir insana çevirdi.

Rəsulullaha (s.ə.s) itaət

Qeyd-şərtsiz itaət edilən yeganə Zat Aləmlərin Rəbbi olan Allahdır. Qurani-Kərimdə yer üzündə Allah-Təalanın elçisi olan peyğəmbərlərə də itaət əmr edilir. Xüsusilə də, Kainatın Fəxri (s.ə.s) Quranın bir çox ayəsində itaət edilməli mövqedə anılır.

Məqami-Mahmud nədir?

“Məqami-Mahmud” uca məqamdır, orada Rəsulullahın şəfaəti ilə bütün insanlar dərhal hesaba çəkilib uzun müddət gözləməkdən xilas olacaq və əbədi rahatlığa qovuşacaqlar. “Məqami-Mahmud” məqami-şəfaət şəklində də tərif edilmişdir.

Peyğəmbərimiz meraca cismi və ruhu ilə getmişdir?

Qurani-Kərimdə bu hadisə təsvir edilərkən işlənən sözlər Rəsulullahın bu səfərə ruhən və cismən getdiyini göstərir. “Qulunu bir gecə Məscidül-Haramdan Məscidül-Əqsaya qədər…” ifadəsindəki “əbd” (qul) sözü ruh və bədəni ehtiva edir. “Əbd” sözü Quranın digər ayələrində də bu mənada işlənir.


Şərh yaz

*