- Mənəviyyata Açılan Pəncərə - http://www.meneviyyat.az -

Oruc tutmamağa rüxsət (icazə) verilən xəstəliklər hansılardır?

Oruc tutmamağa rüxsət (icazə) verilən xəstəlikləri bu şəkildə xülasə etmək mümkündür:

1- Müalicəsi mümkün olmayan ya da ciddi bir narahatlıq səbəbiylə bir əməliyyat keçirmiş və qida qəbul edilməsi vacib olan xəstələr. Bu qrupa bütün xərçəngli və ciddi əməliyyat keçirmiş xəstələr daxil edilə bilər.

2- Davamlı olaraq dərman qəbul edilməsi tələb olunan ağır ürək, böyrək, qaraciyər xəstələri, ağır şəkər xəstəliyi olan şəxslər.

3- Şiddətli ağrılar səbəbiylə dərman qəbul edilməsi lazım olan xəstəlikləri , xora xəstəliyi və digər sancılı xəstəlikləri olan şəxslər.

4- Mövcud bir xəstəliyin oruc səbəbiylə daha (İbn Macə, Sıyam 3; Nəsəs(n)i, Sıyam 50-51, 62) da ağırlaşa biləcəyi ya da səhhətinin pozulmasından qorxulacaq xəstələr, vərəm və digər qızdırmalı xəstəliklərə məruz qalan şəxslər. Yuxarıdakı dörd qrupa daxil olan xəstələrin son ikisi xəstəlikləri yaxşılaşdığı zaman həkimlə məsləhətləşdikdən sonra oruc tuta bilərlər; ancaq ilk iki qrupa girən xəstələr həyatları boyunca oruc tuta bilməyəcəkləri üçün bu şəxslərin də fidyə vermələri lazımdır.

Yüngül xəstəlik ilə ağır xəstəliyin arasını necə ayırmaq lazımdır?

Uca Allah, oruc tuta bilməyəcək qədər xəstə olan şəxslərə rüxsət (icazə) vermiş, oruc mükəlləfiyyətini onlardan qaldırmışdır. Bunlar yaxşılaşdıqdan sonra tuta bilmədikləri orucları qəza edərlər. Burada xəstəliyi tam olaraq təsvir etmək lazımdır. Xəstəliyi, insanın həyati funksiyalarının müntəzəm şəkildə  işləməməsi və ya ətrafdan gələn xəbərdarlıqlara cavab verməmə halı olaraq tərif etmək mümküdür. Xəstəlik, olduqca ciddi və müalicəsi tələb olunan bir vəziyyət ola biləcəyi kimi hüngül bir narahatlıq da ola bilər. Bu ayrımı etməyi yəni oruc tutub tutmaması lazım olan şəxsləri ayırd etməyi müsəlman mütəxəssis həkimlərə həvalə etmişdir. Bu baxımdan dinin fərz, vacib və sünnətlərini bilməyən bir şəxslə məsləhətləşərək oruc tutmamaq Allah qatında o şəxsə mənəvi bir məsuliyyət yüklənər.