Aylıq namaz vaxtları
1. 041 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

İnsanların peyğəmbərlərə ehtiyac duymasının səbəblərini qısa şəkildə aşağıdakı kimi sadalaya bilərik:

İnsanlar varlıq aləmində cərəyan edən hadisələrə ağıl gözü ilə baxıb Allahın var olduğunu anlaya bilərlər. Ancaq yaradılışın qayə və hikmətini, haradan gəlib haraya getdiklərini və Yaradana necə yönəlməli, ibadətlərini nə cür etməli olduqlarını peyğəmbərsiz bilə bilməzlər. Uca Allah da insanların bu ehtiyacını aradan qaldırmaq üçün peyğəmbərlər göndərmişdir.

Bəşəriyyətin ilkin çağlarından bu yana insanı bu sual düşündürür; dünya müsafirxanasına nə üçün göndərilib və onu buraya göndərən ondan nə istəyir? Peyğəmbər göndərilməsinin səbəbi Yaradanın insana əmr və qadağaları haqda əmrini, nemətlərinin qarşılığında nə cür şükür istədiyini və kainatın yaradılışındakı məqsədi öyrətməkdir.

Peyğəmbərlər olmasa idi, insanlar keçici arzu və istəklərinin təhriki ilə həqiqətlə nəfsə xoş gələn zərərli şeyləri bir-birinə qarışdırar və düzgün qərar verə bilməzdilər. İnsanların müəyyən mükəlləfiyyətlər daşıması, əməllərinə görə savab və cəza alması üçün də peyğəmbərlərə ehtiyac vardır. Peyğəmbərlər gəlib ilahi hökmləri gətirmişsə, insanlar axirətdə “bilmirdik” deyə bəhanə gətirə bilməzlər. Quranda bu məsələ haqda buyurulur: “Biz müjdə gətirən və əzabla qorxudan peyğəmbərlər göndərdik ki, peyğəmbərlərdən sonra daha insanlar üçün Allaha qarşı bir bəhanə yeri qalmasın…”[1]

Xülasə, peyğəmbərlər bu kiçik dünyamızın maddi qəliblərindən görünməz aləmlərə pəncərələr açan, o biri aləmlərin mövcudluğundan xəbər verən və Yaradanın əmrləri çərçivəsində yaşadığımız dünyanın anlamını açıqlayan, son dərəcə üstün keyfiyyətlərə malik kamil insanlardır. Onların vasitəsilə göndərilən vəhy nuru ruhumuza işləmədikcə, başqa sözlə, ruhumuz o nurla işıqlanmadıqca düşünən və həqiqətləri axtaran ağlımızın bütün cəhdlərinin gözbağlayıcı oyunundan bir fərqi olmayacaq.


[1] “Nisa” surəsi, 4/165.
Bənzər məqalələr

Peyğəmbərimiz və səhabələrin namazı

Möminin meracı sayılan namaz imanın əkiz qardaşı kimidir. Başqa sözlə, imanın əməli şəkli namaz, namazın da nəzəri şəkli imandır.

Rəsulullah (s.ə.s) peyğəmbər olacağını əvvəlcədən bilirdimi?

Rəsulullah (s.ə.s) peyğəmbərliyindən əvvəl özünə vəhy olunacağı haqqında heç nə bilmirdi. Ona (s.ə.s) özünün xəbəri olmadan vəhy gəlmişdir.

Elm Allahı bilməkdir

Elm “oxumaqla əldə edilən bilik, məlumat” mənasındadır. Lüğətlərə nəzər saldıqda elm sözünün “bir şeyi həqiqi mahiyyəti ilə qavramaq, həqiqətlə eyni olan və qəti olaraq bilinən şey, bir şeyin şəklinin zehində formalaşması, əşyanı bütün və hissələri ilə anlamağa çalışmaq” və bənzər mənalarının olduğunu görürük. Elm kəlməsi cəhalət və elmsizlik (savadsızlıq) kəlmələrinin antonimidir.

Peyğəmbərə itaət Allaha itaətdir

Müsəlman olaraq biz həm Allaha, həm də Rəsuluna (s.ə.s) iman edirik. Yəni Allahın göndərdiyi Quran və Rəsulunun sünnəsinə tabe olmaqla mükəlləfik. Çünki Allah Rəsulullah (s.ə.s) vasitəsilə əmr və qadağan etdiklərinə tabe olmağı əmr etmişdir.

Ülul-əzm peyğəmbərlər hansılardır?

Peyğəmbərlik vəzifəsi baxımından bütün peyğəmbərlər bərabərdir. Lakin fəzilət yönü ilə peyğəmbərlər arasında fərq vardır.


Şərh yaz

*