Aylıq namaz vaxtları
Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) Şəmaili

Kainatın Fəxri Həzrəti Məhəmmədi (s.ə.s.) təsvir edən sətirləri qələmə almaq üçün Onu Onun dediyi kimi sevən bir insan olmaq lazım dır.

653 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Allah Rəsulunun birdən artıq qadınla ailə qurmasının hikməti

İlk növbədə qeyd edək ki, çoxevlilik adəti ilk dəfə Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm) tərəfindən tətbiq edilməmişdir. Ondan əvvəl də bir çox peyğəmbər bir neçə qadınla ailə qurmuşdur

2. 288 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Peyğəmbərimiz zarafat edirdimi?

Bir mömin üçün lətifə və zarafat insanları güldürüb şənləndirmək və onlara qəh-qəhə çəkdirmək deyil, onları hikmət və təfəkkür üfüqündə gəzdirmək üçündür. Yersiz zarafat və lətifələr ciddiyətsizliyə, çox gülməyə, qəlbin qatılaşmasına, zamanın boş yerə keçməsinə və bəzən də insanların qəlbini qırmağa səbəb olduğuna görə zərərlidir. Peyğəmbərimiz (sallallahu əleyhi və səlləm) qəhqəhəyə səbəb olan, Allahı düşünməkdən uzaqlaşdıran […]

928 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin mirası

Allah Rəsulundan (sallallahu əleyhi və səlləm) mal-mülk miras qalmamışdır. Ömrünün son anlarında xəstə olanda bircə qızılı vardı. Ancaq onu da sədəqə vermişdi. Rəsulullah varlı bir insan deyildi. Məkkədə xanımı Hz. Xədicə varlı olduğuna görə zəngin idi. Ancaq o var-dövlətin hamısını İslam uğrunda xərcləmişdi. Daha sonrakı dövrlərdə bir şeyi olanda möhtac insanlara verirdi. Kainatın Fəxri idi, […]

536 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Rəsulullahın xanımları niyə “möminlərin anası” sayılır?

Allah Rəsulu da bir insan olaraq ailə qurmuş, övlad sahibi olmuş və hər canlı üçün qaçılmaz ölümü dadmışdır. Axirətə köçəndə Hz. Xədicə və  Hz. Zeynəbdən başqa bütün xanımları sağ idi. An­caq­ burada bir həssas məqam var: dul qadınların başqaları ilə ailə qurması caiz olduğu halda, Rəsulullahın xanımları bundan istisna edilmişdir. Yəni Onun vəfatından sonra heç bir […]

3. 551 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Rəsulullahın əhli-kitabla əlaqələri

Allah Rəsulunun nübüvvətdən əvvəl səfərlər zamanı bəzi kitab əhli ilə görüşdüyünə dair qaynaqlarda məlumatlara rast gəlinir. Bu da bir həqiqətdir ki, Rəsulullah birinci və ikinci Şam səfərində, Yəməndə olarkən, Şərqi Ərəbistan səfərində bəzi kitab əhli ilə görüşsə də, bu söhbətlər məqsədli, məlumat mübadiləsi və ya uzun söhbət şəklində olmamışdır. Bu səfərlər zamanı Rəsulullah onlardan heç […]

555 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizlə əlaqədar vəzifələrimiz

Peyğəmbərimizə (sallallahu əleyhi və səlləm) qarşı vəzifələrimizi bu cür sıralaya bilərik: Ona inanmaq Bütün peyğəmbərlərə iman etmək şərt olduğu kimi, peyğəmbərlərin sonuncusu Nəbilər Sərvəri Hz. Məhəmməd Mustafaya da (sallallahu əleyhi və səlləm) inanmaq şərtdir. Müsəlman Ona inanmadan nə nicat tapa bilər, nə də imanlı qəbul olunar. Bunu Qurani-Kərim buyurur: “(Ya Rəsulum!) De: “Ey insanlar! Mən […]

791 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) gələcəyə dair xəbərlər vermişdir?

  Gələcəkdən xəbər vermə məsələsi iki şəkildə özünü göstərir, birincisi, hər bir dövrdə bəzi ekstrasens və kahinlər gələcəyə dair yalan və ya təxmini xəbərlər verirlər. İkincisi, Quranın və Allah Rəsulunun verdiyi xəbərlərdir ki, hamısı da vaxtı çatanda gerçəkləşir. Gələcək hadisələr bir yana qalsın, dövrün hadisələrini belə hərtərəfli, ən incə nöqtələrinə qədər araşdırıb danışmaq o qədər asan […]

1. 882 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Ayın yarılması niyə hər yerdə görülməmişdir?

Sual:Ayın yarılması möcüzəsi Allah Rəsulunun zamanında baş vermişdir? Əgər baş vermişsə, niyə hər yerdə görülməmişdir? Məkkə müşrikləri Peyğəmbərimizə (sallallahu əleyhi və səlləm): “Bizə bir möcüzə göstər”, – demişdilər. O da barmağı ilə işarə etmiş, Allahın izni ilə Ay iki yerə parçalanmışdı. İki yerə ayrılan Ay bir müddət sonra yenidən əvvəlki vəziyyətinə qayıtmışdı. Qurani-Kərimdə bu hadisə […]

764 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Allah Rəsulunun ümmi olmasının hikməti nədir?

 İslamda oxuyub-yazmağa əhəmiyyət verildiyi halda, Allah Rəsulunun ümmi olmasının hikməti nədir? Bəli, Peyğəmbərimiz (sallallahu əleyhi və səlləm) ümmidir. Ümmi yazı yazmağı bilməyən və ya yazmağı öyrənməyib yaşadığı cəmiyyət kimi qalan şəxsə deyilir. Uca Allah  bir sıra hikmətinə bi­naən oxuma-yazma bacarmayan və kitab oxumamış insanı peyğəmbər göndərmişdir. Qurani-Kərimdə Rəsulullahın daha əvvəl oxuma-yazma bilmədiyi açıq bəyan edilir: […]

1. 716 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin aləmlərə rəhmət olmasını necə anlamalıyıq?

Hər bir peyğəmbər öz-özlüyündə Allahın insanlara bir lütfü və mərhəmətidir. Ancaq son peyğəmbər olmasına, nübüvvətinin cinlər də daxil olmaqla hər kəsi əhatə etməsinə və hər kəsin onun peyğəmbərliyindən faydalanmasına görə “aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən” vəsfi ilə anılmışdır. “Səni də (Ya Rəsulum!) aləmlərə (bütün insanlara və cinlərə) ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik”. (“Ənbiya” surəsi, 21/107)  “Rəhmət” möhtacların […]

3. 810 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Rəsulullahın (s.ə.s.) ata-anası mömin sayılır?

Peyğəmbərimizin ana-atası Fətrət dövründə yaşamışdır. Fətrət dövrü iki peyğəmbər  arasında keçən dövr deməkdir. Bu terminlə daha çox Allah Rəsulu ilə Hz. İsa (əleyhissalam) arasında keçən zaman nəzərdə tutulur. O dövr ki, Hz. İsaya(a.s.) gələn dinin əsasları unudulmuş, ondan yayılan nurlar Peyğəmbərimizə (sallallahu əleyhi və səlləm) qədər gəlib çatmamış, insanlar zülmət qaranlıqla­ra qərq olmuşdu. O dövr […]

1. 056 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) adı necə qoyulmuşdur?

Peyğəmbərimizin (sallallahu əleyhi və səlləm) dünyaya gəlişindən əvvəl Onun adları və vəsfləri məlum idi. Hər gələn peyğəmbər öz ümmətinə Ondan bəhs edirdi. Hətta Həzrəti İsa Onu Əhməd adı ilə çoxdan müjdələmişdi. Rəvayətlər kitab əhlindən bəzi insan­la­rın bu müjdəyə görə uşaqlarına “Əhməd” adını qoyduğunu deyir. Bəni-Təmim qəbiləsindən Sufyan ibn Mücaşi Şamda bir rahibin evində qonaq olmuşdu. […]

603 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Əbdülmüttəlib oğlunu niyə qurban kəsmək istəyirdi?

Əbdülmüttəlib doğma oğlu Abdullahı, yəni Peyğəmbərimizin atasını niyə qurban kəsmək istəyirdi? Peyğəmbərimizin (sallallahu əleyhi və səlləm) babası Əbdülmüttəlib: “On oğlum olsa və böyüyüb həddi-büluğa çatdıqlarını görsəm, birini Allah yolunda qurban edərəm”,– deyə əhd etmişdi. Bəlkə də, bu ənənə Hz. İbrahimdən (əleyhissalam) qalmış adətin təh­rif edilmiş şəkli idi. Belə ki, Hz. İbrahim də oğlu olarsa, qurban […]

718 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimiz dünyaya gələrkən hansı xariqüladə hadisələr baş vermişdir?

Zaman gülüstanında ruhlara sığal çəkən, cana can verən neçə-neçə baharlar gəlmiş, insanı möhtəşəmliyi ilə heyrətə salan­ sonsuz fəza zümrüd parçasını andıran yer üzünü gözoxşayan gözəlliklərlə süsləmişdir. Fəqət bu, elə bir gündür ki, zaman ona qovuşmaq üçün saysız-hesabsız illəri geridə qoyub gələcəyə tələsmişdir. Səmanın dərinliklərində göz qırpan səyyarələr bu günün həsrəti ilə gözlərini yer üzünə dikmişdi […]

798 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) xanımları ilə necə rəftar edirdi?

Allah Rəsulu (sallallahu əleyhi və səlləm) hər məsələdə nümunə olduğu kimi, xanımları ilə rəftarında da ideal bir örnəkdir. Onun bir neçə xanımının olmasının, həmçinin onların mədəni və yaş fərqlərinin, bəlkə də, ən əsas hikmətlərindən biri də ümmətinə ailə mövzusunda nümunə olması və xanımlarına necə davranacağını təfərrüatı ilə göstərməsidir. 1. Xanımları ilə məşvərət edərdi. Allah Rəsulu […]

845 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) qoruyucu həkimlik baxımından hansı tövsiyələri var?

Peyğəmbərimiz (sallallahu əleyhi və səlləm) Allah qatında sağlam, cismən və mənən güclü və qüvvətli möminin zəif möminə nisbətən daha sevimli olduğunu bildirərək diqqətləri xəstələnməməyə və can əmanətinə yaxşı baxmağa yönəltmişdir. Bu səbəbdən maddi-mənəvi xəstəliklərin səbəblərini üzə çıxarmış və insanları ilk növbədə bunlardan uzaq olmağa təşviq etmişdir ki, bu da müasir dövrdə qoruyucu həkimlik baxımından olduqca […]

578 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Allah Rəsulu ətraf mühitin qorunması ilə bağlı nə tövsiyə etmişdir?

Allah Rəsulu (sallallahu əleyhi və səlləm) ətraf mühitə olduqca diq­qətli davranmış, canlı-cansız hər şeydən düzgün istifadəni əmr və ifrata varmağı qadağan etmişdi. Bu da təbii idi, çünki Ona vəhy edilən İlahi bəyan yer və göyün Allahı zikr və təsbih edən varlıqlar olduğunu vurğulamış, dağların, ağacların, heyvanların, quşların da öz dilləri ilə təsbih Yaradanı zikr etdiyini xatırlatmışdır. […]

840 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Rəsulullahın iş və işçi hüquqları ilə bağlı nə kimi tövsiyələri vardır?

İslamda Uca Yaradana aid vəzifələrini yerinə yetirən bir insanın işləməsi ibadət qəbul edilmişdir. Dolayısilə, işçinin əməyi müqəddəsdir, dəyərlidir. Peyğəmbərimizin (sallallahu əleyhi və səlləm): “Heç kim öz əlinin əməyindən daha təmiz qazanc əldə edə bilməz”,

858 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin döyüş strategiyası necə idi?

Hz. Məhəmmədin (s.a.s.) Allahın rəsulu olduğunun bir dəlili də onun ordu komandanlığıdır. Ərəblər o tarixə qədər qarşılıqlı meydan muharibəsi etməmişlərdi. Bədir, Uhud və.s. onların ilk meydan müharibələriydi. Düşünün ki, heç bu işlərdən xəbəri olmayan birisi ərəb tarixidə ilk dəfə olaraq bir sərkərdə kimi orduyu idarə edir

922 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb