Aylıq namaz vaxtları
Həccin sünnələri və ədəbləri

Həccin sünnələri 1. Qüdum (gəlmə, uzaq bir yoldan və ya yerdən gəlib yetişmə) təvafı etmək. 2.  Həcc xütbələrini dinləmək. 3. Ərəfat gecəsini Minada keçirmək. 4. Bayram gecəsini Müzdəlifədə keçirmək. 5. Bayram günlərində Minada qalmaq. 6. Muhassabda dincəlmək. Həccin ədəbləri *Həcc ibadəti halal pulla etmək. *Üzərində qul haqqı olanlar haqq sahiblərinə haqqını qaytararaq halallıq almalıdır. *Geri […]

1. 214 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Həccin rüknləri

Ərəfat vəqfəsi edilməsə, həcc səhih olmaz. Bu, Məkkənin təxminən 25 km. cənub-şərqində yerləşən və haram bölgəsi xaricində qalan, sərhədləri işarələnmiş Ərəfat bölgəsində yerinə yetirilir. Həcc zamanı Ərəfata çıxmayan zəvvarın Həcci səhih olmaz. Çünki hədisdə də buyuruulur: “Həcc Ərəfatdır!”.

1. 192 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Həccin səhih olmasının şərtləri

Həccin səhih olması üçün bu 3 şərtə əməl etmək lazımdır: ehram, zaman, məkan

1. 170 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Həccin vacibləri

Kəbənin şərq tərəfində yerləşən Səfa və Mərvə təpələri arasında Səfadan başlayaraq Mərvədə tamamlamaq üzrə dörd gediş, üç gəliş, cəmi 7 dəfə gedib-gəlmək. Səfadan Mərvəyə hər gedişə və Mərvədən Səfaya hər dönüşə “bir şavt” deyilir.

1. 825 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Həcc ibadətinin fərz olmasının şərtləri

Həcc ibadətinin fərz olması aşağıdakı şərtlərdən asılıdır:
1. Müsəlman olmaq. Qeyri-müsəlmanlara həcc fərz deyildir.

1. 250 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Səhmlər və istiqraz sənədlərinin (qiymətli kağızlar) zəkatı

Səhmlər bir şirkətlə qazancda və zərərdə şərikliyi göstərən sənədlərdir. Ticari gəlir və ya itki nəticəsində şirkətin gəlirləri artır və azalır.

1. 935 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Maaş, əmək haqqı və sərbəst peşə sahiblərinin qazancının zəkatı

Aylıq və ya həftəlik işləyib maaş alan dövlət işçisinin, həkimin, vəkil, mühəndis, dərzi kimi sərbəst işləyən peşə sahiblərinin qazancına zəkat düşüb-düşməməsi ilə bağlıGöründüyü kimi, bu gəlirlər nisab miqdarına çatdığı zaman hər iki fikrə görə, zəkatı verilir… bu gəlirlər nisab miqdarına çatdığı zaman hər iki fikrə görə, zəkatı verilir

1. 410 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Bina, nəqliyyat vasitələri kimi gəlir gətirən malların zəkatı

Zəruri ehtiyaclara aid olmayan, gəlir gətirən mənzillər, böyük binalar və dükanlardan, quru, hava və su nəqliyyat vasitələrindən zəkat alınması məsələsində ixtilaf yoxdur.

1. 036 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Sənaye obyektlərinin zəkatı

Zəkat düşən malların bir şərti də artma, gəlir gətirmə xüsu­siyyətlərini daşıması və zəruri ehtiyaclardan olmamasıdır.

742 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Əkin məhsullarının zəkatı

Əkin məhsullarının zəkatı torpağın suvarılma üsuluna görə müəyyənləşir. Torpaq əmək sərf edilmədən və xərc çəkilmədən yağış, çay, dəniz və bunlardan çəkilən kanallarla suvarılırsa, məhsulun onda biri, vedrə, su qabları, nasos vasitəsilə və ya pulla alınan su ilə suvarılırsa, məhsulun iyirmidə biri zəkat kimi verilir.

941 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Borc və alacaqların zəkatı

Bir adamın nisab miqdarı və ya onu azaldacaq qədər borcu varsa, o adamın malına zəkat düşmür. Çünki bu vəziyyətdə olan bir insanın zəkat verməyə yox, almağa daha çox haqqı çatır.

776 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Ticarət mallarının zəkatı

Alət, cihaz, texnika, qida məhsulları, geyim, heyvan, zinət əşyaları, torpaq sahəsi, ev, ərazi… və s. alınan və ya satılan hər cür mal ticarət malıdır və zəkat düşür.

655 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Zinət əşyalarının zəkatı

Hənəfi məzhəbinə görə, bilərzik, boyunbağı, üzük, qızıl və gümüşdən hazırlanmış zinət əşyaları nisab miqdarına (85 qram qızıl və ya 595 qram gümüş) çatırsa, zəkatı verilməlidir.

668 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Dəmir və kağız pulların zəkatı

ızıl və gümüşə zəkat düşməsi onların dəyər ölçüsü olmasından irəli gəlir. İslamın ilk vaxtlarında qızıl və gümüşün ticarət və iqtisadiyyatda oynadığı rolu hal-hazırda dəmir və kağız pullar oynayır.

854 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Qızıl və gümüşün zəkatı

Qızılda nisab miqdarı 20 misqal, yəni 85 qram, gümüşdə isə 200 dirhəm, yəni 595 qramdır. Ən azı bu qədər qızıl, yaxud gümüşə malik bir adam bunların 2,5%-ni zəkat kimi verir.

2. 581 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Qoyunların zəkatı

Bundan sonra hər 100 baş qoyuna bir qoyun zəkat kimi verilir. Qoyun və keçi balalarının zəkatına gəlincə, ana qoyunlar nisab miqdarından artıq olarsa, balaları da əlavə edilib zəkatı verilməlidir.

648 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Qaramalın zəkatı

120 başdan daha çox olan qaramalın zəkatı hər 30 və 40 başdan bir hesablanır.

880 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Zəkat mallarına qoyulan tələblər

İnsanın malik olduğu və qiyməti olan hər şeyə mal deyilir. Elə isə insan yaşadığı evə, evin döşəmələrinə, soyuducuya, paltaryuyana və ya sənətkar dükanındakı alətlərə, müəllim kitablarına və s. görə zəkat verməlidirmi?

1. 001 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Zəkatin ictimai faydaları

Bəşər övladının əsrlərdir, həyata keçirməyə çalışdığı, amma hələ tam nail ola bilmədiyi sosial müdafiə və həmrəylik zəkat sayəsində özü də təmənnasız gerçəkləşir.

770 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Zəkatın fərdi faydaları

Əbəs iş görməkdən xali olan Allah-Təalanın zəkat əmri təkcə alan üçün deyil, verən üçün də min bir hikmət və fayda ehtiva edir.

767 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb  Facebook səhifəmizi bəyənin