Aylıq namaz vaxtları
1. 756 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Əməl nədir? Əməl nəzəri olan imanın həyata tətbiq edilməsi, yəni əməli şəkildə ortaya qoyulmasıdır. Bu cəhətdən əməli şəkildə ortaya qoyulan əsaslar nəzəri imanı qüvvətləndirir. Nəticə etibarilə, əməldə əksini tapmayan, praktik cəhətdən özünü göstərməyən həyatın sabitqədəm olması və ziqzaq çəkməməsi müşküldür. İnsanın qəlbin sonsuz üfüqlərinə yön alıb həqiqi imana doğru pərvazlanması ancaq imanla əməlin vəhdətindən asılıdır. Buna görə də insan imanı çərçivəsində yaşamalı və əməli ilə inancını tamamlamalıdır.

Ancaq bu, o demək deyil ki, əməl imanın bir parçasıdır. Çünki əməl imanın bir parçası, mütləq ünsürü deyildir. Ona görə də bütün dini əsasları qəlbən mənimsəmiş, lakin müxtəlif səbəblərdən dinin əmrlərini yerinə yetirməyən və ya qadağalarına riayət etməyən bir insan işlədiyi günahları halal görmədikcə mömin sayılır. 

Bununla belə Qurani-Kərimin bir çox ayələrində imanla saleh əməl birlikdə götürülmüş, möminlərin saleh əməllərlə maddi-mənəvi tərəqqisi israrla vurğulanmışdır[1]. İmanı bir fənərə bənzətsək, fənərin özü əməl, içindəki işıq isə imandır. Qəlb fənərində iman işığının daima yanması və getdikcə güclənməsi saleh əməllərlə mümkündür. Peyğəmbərimiz bir hədisi-şərifində qəlb barəsində belə buyurur: “Hər an dəyişdiyi üçün ona qəlb deyilmişdir. Qəlb bir ağacın başından asılmış quş lələyinə bənzəyir. Külək daima onun içini çölünə çevirir”[2]. Buradan da göründüyü kimi imanlı bir qəlbin daima doğru yolda olması saleh əməllər işləməkdən asılıdır.

[1]Bəqərə, 2/277; Yunus, 10/9, Hud, 11/23.

[2]Əhməd ibn Hənbəl, Müsnəd, IV, 408.          Açar sözləri

əməl iman

Bənzər məqalələr

Həşr əqidəsinin faydaları

Sual: Həşr nədir? Həşrə inanmağın faydaları nələrdir? Əgər uşaqdan böyüyə, xəstədən sağlama hər kəsi xoşbəxt etməyi düşünürsünüzsə, bütün könüllərə həşr əqidəsini nəqş etməyə çalışın. Yalnız bu zaman gənclər nizam-intizama, qayda-qanuna tabe olacaq, uşaqlar yaramazlıqdan əl çəkəcək, yaşlılar Cənnət yolçuları kimi xoşbəxt yaşayacaq, o evdə səadət məşəli alovlanmağa başlayacaq və o ailənin üzvləri axirətə getmədən üxrəvi ab-hava hiss edəcək, nəticə olaraq, dünyada Cənnəti yaşayacaqlar.

Tərəzidə ən ağır gələn əməl

“Qiyamət günü möminin tərəzisində gözəl əxlaqdan daha ağır gələn bir şey yoxdur, Allah-Təala bütün əməlləri çirkin və pis olan, çirkin və pis şeylər dilindən düşməyən insanı sevməz”.

İmanın məqbul olmasının şərtləri

İmanın məqbul olması üçün bəzi şərtlər vardır:

Mömin və müsəlman istilahlarının fərqi

Ümumən İslam alimləri “iman”la “İslam” kəlmələrinin bir-birindən fərqlənmədiyini və eyni məna kəsb etdiyini bildirmişlər. Ancaq bəzi alimlərə görə, bu iki anlayış arasında incə bir fərq vardır.

İman insanı insan edər

Bir əsərin və ya bir əl işinin sənət əsəri kimi daşıdığı dəyərlə onun maddi qiyməti ayrı-ayrı şeylərdir. Bəzən bunların qiyməti eyni olur. Bəzən sənət əsərinin ərsəyə gətirilməsində işlənən metal daha qiymətli olur, bəzən də beş manatlıq dəmir parçasından beş min manatlıq sənət əsəri hazırlanır.


Şərh yaz

*