Aylıq namaz vaxtları
1. 142 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

İmanın dərəcəsi şəxslərdən asılıdır. Kimisi güclü imanı ilə bir mənada dünyaya meydan oxuyur. Kimisi də imanlı olmasına baxmayaraq, iman əsaslarına nazik iplə bağlıdır. Bu səbəbdən imanı qüvvətli və zəif olması baxımından iki qismə ayıra bilərik:

Təqlidi iman: İnsanın ana-atasının, yetişdiyi mühitin təlqini ilə meydana gələn və bir mənada müsəlman cəmiyyətində böyüyüb boya-başa çatmağın təbii nəticəsi kimi görünən imandır. Bu cür imanın özülü sağlam deyil. Bünövrəsi zəif bina kimi hər an uçub-dağıla, müxtəlif şübhə və vəsvəsələrin təsiri ilə sarsıla bilər.

Təhqiqi iman: İmana aid bütün məsələləri dəlilləri ilə araşdırıb qavramaqdan doğan imandır. Əsl iman da məhz budur. Çünki imanlı bir insan nəyə, nə üçün və nə cür inandığını bilməli, bu inancın şüurunda olmalıdır. Xüsusilə, inancsızlıq rüzgarlarının dörd bir yandan əsdiyi müasir dövrümüzdə möminin təqlidi imanını təhqiqi səviyyəyə çatdırması bir zərurətə çevrilmişdir.
Bənzər məqalələr

Həşr əqidəsinin faydaları

Sual: Həşr nədir? Həşrə inanmağın faydaları nələrdir? Əgər uşaqdan böyüyə, xəstədən sağlama hər kəsi xoşbəxt etməyi düşünürsünüzsə, bütün könüllərə həşr əqidəsini nəqş etməyə çalışın. Yalnız bu zaman gənclər nizam-intizama, qayda-qanuna tabe olacaq, uşaqlar yaramazlıqdan əl çəkəcək, yaşlılar Cənnət yolçuları kimi xoşbəxt yaşayacaq, o evdə səadət məşəli alovlanmağa başlayacaq və o ailənin üzvləri axirətə getmədən üxrəvi ab-hava hiss edəcək, nəticə olaraq, dünyada Cənnəti yaşayacaqlar.

İmanın məqbul olmasının şərtləri

İmanın məqbul olması üçün bəzi şərtlər vardır:

Mömin və müsəlman istilahlarının fərqi

Ümumən İslam alimləri “iman”la “İslam” kəlmələrinin bir-birindən fərqlənmədiyini və eyni məna kəsb etdiyini bildirmişlər. Ancaq bəzi alimlərə görə, bu iki anlayış arasında incə bir fərq vardır.

İman və əməl

Əməl nədir? Əməl nəzəri olan imanın həyata tətbiq edilməsi, yəni əməli şəkildə ortaya qoyulmasıdır. Bu cəhətdən əməli şəkildə ortaya qoyulan əsaslar nəzəri imanı qüvvətləndirir. Nəticə etibarilə, əməldə əksini tapmayan, praktik cəhətdən özünü göstərməyən həyatın sabitqədəm olması və ziqzaq çəkməməsi müşküldür.

İman insanı insan edər

Bir əsərin və ya bir əl işinin sənət əsəri kimi daşıdığı dəyərlə onun maddi qiyməti ayrı-ayrı şeylərdir. Bəzən bunların qiyməti eyni olur. Bəzən sənət əsərinin ərsəyə gətirilməsində işlənən metal daha qiymətli olur, bəzən də beş manatlıq dəmir parçasından beş min manatlıq sənət əsəri hazırlanır.


Şərh yaz

*