- Mənəviyyata Açılan Pəncərə - http://www.meneviyyat.az -

Hamilə və uşaq əmizdirən qadınlar oruc tutmalıdır?

Hamilə və ya uşaq əmizdirən qadınlar, özlərinə və körpələrinə hər hansı zərər gəlməsindən qorxduqları təqdirdə oruc tutmazlar. (Əbu Davud, Təharət, 104; Nəsai, Heyz, 17; Əhməd ibn Hənbəl, Müsnəd, VI, 32). Lakin sonradan tutmadıqları orucların sayı qədər qəza orucu tutmalıdırlar.

Əgər oruc tutduğu təqdirdə qadın özünə və ya körpəsinə hər hansı zərər olmayacaqsa, oruc tuta bilər.