Aylıq namaz vaxtları
698 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Dua ruhun qidasıdır və ruh bu qidanı fasiləsiz almalıdır. Dua Allaha qulluğun başqa bir adıdır. Dua səbəb və vasitələrin fövqündə həm Allahın qüdrətinə etimad və güvən, həm də bir insan kimi acizliyi, zəifliyi elan etmək deməkdir.

Allah-Təalaya Qurani-Kərimdə: “(Ya Rəsulum) de: “Əgər duanız olmasa, Rəbbimin yanında nə qədir-qiymətiniz olar?” buyurmaqla duanın nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərmişdir.
Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) həyatına baxanda görürük ki, Onun, demək olar, hər anı dua ilə keçmişdir. Dua insanı Rəsulullahın Allaha yalvarşlarını ehtiva edən əsərlər buna ən gözəl dəlildir. “Məcmuatul-Əbədiyyətil-Məsurə”, “Əzkar”, “Məcmuatul-Əhzab” və “Əl-Qulubud-Dariyə” (“Məcmuətül-Əhzab” “əl-Qulubud-Daria” adı ilə nəşr olunmuşdur) adlı əsərlərdə Peyğəmbərimizin (s.ə.s.), böyük zatların etdiyi, ayə və hədislərdən götürülmüş dəyərli dualar verilmişdir.

İndi isə bu duaların bir qismini sizin ixtiyarınıza verək:
Allahım! Bizi bir göz qırpımı qədər də olsa, xoşnud olmadığın şeylərlə baş-başa qoyma!
Allahım! Ciddiyyətimi, laübaliliyimi və xətalarımı əfv eylə. Bu qüsurların hamısı məndə var, bunu etiraf edirəm.
Allahım! Məni şərqlə qərbi bir-birindən uzaqlaşdırdığın kimi, günah və xətalarımdan uzaqlaşdır.
Allahım! Borca düşməkdən, düşmənə məğlub olmaqdan və bəndələrin başıma gələnlərə sevinməsindən Sənə sığınıram.
Ey Allahım! Mənim xətalarımı, cəhalətimi, işlərimdə etdiyim israfı və məndən daha yaxşı bildiyin günahlarımı bağışla, ya Rəbbi!
Allahım! Nemətinin zavalından (yox olub getməsindən), verdiyin sağlamlığı itirməkdən (xəstələnməkdən), əzabın qəfil gəlməsindən və qəzəbinə səbəb olan əməllərdən Sənə sığınıram.
Allahım! Günahımı bağışla, ruzi-bərəkətini artır və verdiyin ruzini bərəkətli et!
Allahım! Acizlikdən, tənbəllikdən, qorxaqlıqdan, xəsislikdən, əldən düşəcək qədər qocalmaqdan və qəbir əzabından Sənə sığınıram!
Allahım! Mənə təqva ver! Və nəfsimi pak eylə. Onu yalnız Sən pak edə bilərsən. Onun Vəlisi və Mövlası Sənsən.
Allahım! Sən mənim gücüm və köməyimsən. Sənin inayətinlə düşmənimə qarşı dururam. Sənin köməyinlə hücum edirəm (mübarizə aparıram). Və Sənin dəstəyinlə çətinliklərə sinə gərirəm.
Allahım! Mənə gözümdən və qulağımdan fayda ver. Ölənə qədər onları sağlam saxla. Mənə zülm edənlərə və etməkdə olanlara qarşı (mübarizədə) kömək et. Və mənə zülm etməkdə olanlardan intiqamımı al.
Allahım! Saleh qullarına dünyanı necə göstərirsənsə, mənə də elə göstər!
Allahım! Məni ixlaslı və ixlası qazananlardan, müttəqi (təqvalı), Səndən layiqincə qorxan, zahid, Səndən razı, Sənin razı olduğun, Sənin sevdiyin, Səni sevən, yaxşılardan, saf, təmiz və Sənə yaxın qullardan eylə. Allahım! Məni Quran əxlaqı ilə “əxlaqlanan” qullardan eylə!

Hz. Aişə (r.a.) anamız rəvayət edir: “Bir gün Allah Rəsulundan: “Ey Allahın Rəsulu, Qədr gecəsində necə dua edim?” – deyə soruşdum. Mənə bu duanı tövsiyə etdi:
اللّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
“Allahım! Sən bağışlayansan, bağışlamağı sevənsən, məni bağışla”.[1]Açar sözləri

cavablar

Bənzər məqalələr

İbadətin mənası nədir?

İbadətin şəri (dini, şəriət) mənası “xalis bir niyyətlə, savab qazanmaq niyyəti ilə, Allaha yaxın olmağı düşünərək edilən ibadət”dir. “İbadət” deyəndə həm itaət, həm də qürbət, yəni Allaha yaxınlaşma mənaları da nəzərdə tutulur.

Həccin fərz olmasının şərtləri nələrdir?

Bir kimsəyə həcc ibadətinin fərz olması üçün prioritetli olaraq bu kimsənin Müsəlman olması, ağıllı və yetkinlik çağına çatmış ol/tapılması, azad olması; həcc edə bilməsi üçün bədəni və maliyyə imkanlarının kafi olması lazımdır ki, buna fiqh kitablarında, güc çatdıra bilmə, edə bilmə mənasına “istitaat” deyilir.

Dini mükəlləfiyət nədir?

Dini mükələfiyət nə deməkdir  ? İslam dini ağıllı və yetkinlik yaşına çatmış müsəlman kişi və qadınlara Allahın əmrlərini yerinə yetirməyi, qadağalarından çəkinməyi əmr edir. Bu əmr və qadağalara “təklif ”, əmr və qadağalara riayət edən müsəlmanlara da “mükəlləf ” deyilir. Mükəlləf olanların yerinə yetirməli olduğu əməllərə isə “əfali-mükəlləfin” (yerinə yetirilməsi və ya yetirilməməsi zəruri olan […]

“Allah” ləfzinin mənası

Allah ləfzi ilə bağlı İslam alimləri -Onun özünü qullarına tanıtmış olduğu bəyanları əsas götürərək- belə demişdirlər: Allah varlığı özündən (Vacibul-vücud) olan və bütün həmd və təriflərə layiq olan ən uca varlığın adıdır. Bu tərifdəki ‘varlığı özündən olan’ ifadəsi Allahın yoxluğunun düşünülə bilməyəcəyini, var olmaq üçün başqa bir varlığın dəstəyinə möhtac olmadığını, bu səbəbdən Onun kainatın yaradıcısı […]

Dua nədir?

Dua ərəb mənşəli söz olub “səslənmək”, “çağırmaq”, “köməyə çağırmaq”, “kömək istəmək”, “Allaha yalvarmaq”, “Ondan diləmək”, “Ona yalvarıb-yaxarmaq”[1]deməkdir. “Dua”nın lüğəvi mənası kiçikdən böyüyə, aşağıdan yuxarıya, acizdən güclüyə doğru yüksələn istək və niyazdır. Yəni dua Allahla qul arasında–kiçikdən böyüyə, aşağıdan yuxarıya doğru gedən dilək və niyazdır.


Şərh yaz