- Mənəviyyata Açılan Pəncərə - http://www.meneviyyat.az -

Ata ana duası

“Ey Rəbbim! Haqq-hesab çəkilən gün (qiyamət günü) məni, ata-anamı və möminləri bağışla!” (İbrahim 14/41)